Sol·licitud de Frederic Roqué de llicència d’obres en sòl no urbanitzable (SNU)