Projecte construcció fonaments i pavimenació zona bar Pavelló Poliesportiu