Urbanisme

Expedient investigació de béns. Carrer de la Font 15: