Urbanisme

PAE per a la reforma del conjunta denominat “Can Pipes vell” per a ús d’habitatge unifamiliar aïllat


Expedient investigació de béns. Carrer de la Font 15:


Projecte activitats Llicència ambiental Plàstics Eumar SL: