Selecció de Personal

Consulteu tots els processos de selecció de personal al següent enllaç:

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

Selecció auxiliar administratiu/va

Convocatòria de concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça, en règim de contractació laboral temporal en la categoria professional d’auxiliar administratiu/va i constitució d’una borsa d’ocupació per a la cobertura de vacants i substitucions amb caràcter temporal de la mateixa categoria.