Plans de protecció civil

Aprovació provisional del DUPROCIM

El Ple de l’Ajuntament de Mont-ras va aprovar provisionalment en data 7 de març de 2022, el Document únic de protecció civil municipal de Mont-ras. Podeu consultar els documents de l’expedient.