Reglaments

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL p