Obres Municipals

Projecte d’adequació de la urbanització del SAU-4


Projecte d’urbanització de dos carrers a Torre Simona. Tramitació del projecte per la via d’urgència