Edictes

Exercici: 2021 Bop: 180-0 Edicte: 7834 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Modificació del règim de retribucions i indemnitzacions a regidors
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2240 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de les instal·lacions de titularitat municipal
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8872 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9238 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Contractació d'una netejadora per a la llar d'infants
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9442 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 729 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de la modificació del projecte "Urbanització de la vialitat del SAU-4. Nou vial sector oest"
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1296 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del Projecte de construcció d'una deixalleria a Mont-ras
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1722 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Mont-ras
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1764 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1773 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació conveni d'actualització de la delegació competencial dels serveis d'atenció social primària entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1784 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases per a la contractació d'una persona jove dins el programa Va de Feina 2021
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2219 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2408 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7905 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3840 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3925 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del mercat municipal de venda ambulant
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3931 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de les bases de les subvencions a persones i unitats familiars afectats per la crisi de la COVID-19
Exercici: 2021 Bop: 99-0 Edicte: 4258 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'instal·lacions de titularitat municipal
Exercici: 2021 Bop: 112-0 Edicte: 5186 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Extracte del decret d'Alcaldia de 7 de juny de 2021 de l'Ajuntament de Mont-ras, de convocatòria de subvencions a persones i unitats familiars o de convivència del municipi afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (Convocatòria BDNS 568631)
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5973 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del mercat municipal
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6283 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6381 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informació pública del projecte ambiental de deixalleria municipal
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6801 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7680 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Contractació d'una educadora de llar d'infants
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8070 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits