Edictes

Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8892 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8890 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació d'un pla econòmic i financer
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8312 CONSORCI DE LA COSTA BRAVA - ENTITAL LOCAL DE L'AIGUA Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obra local ordinària "Projecte constructiu de connexió de la canonada de "Platja-d'Aro-ETAP de Torrent" amb l'arqueta del municipi de Mont-ras"
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8084 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal
Exercici: 2019 Bop: 200-0 Edicte: 8017 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7639 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de convocatòria pública per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7613 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7101 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7085 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6833 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6678 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6554 CONSORCI DE LA COSTA BRAVA - ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obra local ordinària "Projecte constructiu de connexió de la canonada de "Platja-d'Aro - ETAP de Torrent" amb l'arqueta del municipi de Mont-ras"
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5373 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte referent al règim de retribucions i indemnitzacions
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5372 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Anunci referent a delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5364 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de nomenaments de tinents d'alcalde i membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5363 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de delegacions a favor dels regidors
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5362 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5052 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 116-0 Edicte: 4756 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4464 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4260 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3853 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Anunci d'aprovació de les bases que han de regir la selecció per a la contractació laboral temporal d'un/a auxiliar administratiu/va, dins el Projecte Brigada Jove 2019
Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3155 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3132 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3122 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte