Edictes

Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 865 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial del Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig
Exercici: 2018 Bop: 10-0 Edicte: 108 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici de 2018
Exercici: 2018 Bop: 4-0 Edicte: 11180 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal laboral
Exercici: 2017 Bop: 225-0 Edicte: 9750 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 224-0 Edicte: 9708 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8683 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 199-0 Edicte: 8507 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 186-0 Edicte: 7967 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 186-0 Edicte: 7959 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 180-0 Edicte: 7741 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística
Exercici: 2017 Bop: 179-0 Edicte: 7713 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació provisional del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2017 Bop: 179-0 Edicte: 7712 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 1/2017 de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 179-0 Edicte: 7711 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació provisional d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 6947 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació d'un pla econòmic i financer
Exercici: 2017 Bop: 129-0 Edicte: 5723 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5232 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte referent a l'ampliació de la llista d'admesos i exclosos al concurs per a la contractació d'un/a auxiliar administratiu/va
Exercici: 2017 Bop: 111-0 Edicte: 4966 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les proves per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu
Exercici: 2017 Bop: 103-0 Edicte: 4339 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Anunci de correcció d'errades de les bases que han de regir el concurs per a la contractació laboral temporal d'un/a auxiliar administratiu
Exercici: 2017 Bop: 87-0 Edicte: 3692 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Anunci d'aprovació de les bases que han de regir el concurs oposició per a la contractació laboral temporal d'un/a auxiliar administratiu
Exercici: 2017 Bop: 61-0 Edicte: 2341 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte sobre contractació urgent de personal
Exercici: 2017 Bop: 60-0 Edicte: 2266 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 51-0 Edicte: 1899 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte sobre contractació urgent de personal