Edictes

Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5759 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5143 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5142 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial de padrons fiscals de contribuents de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4928 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4876 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 102-0 Edicte: 4536 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 98-0 Edicte: 4351 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d’aprovació d’un preu públic
Exercici: 2018 Bop: 97-0 Edicte: 4337 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Anunci d'aprovació de les bases que han de regir la selecció per a la contractació laboral temporal d'un/a auxiliar administratiu, dins del Projecte Brigada Jove 2018
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3756 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 74-0 Edicte: 3138 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2722 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal
Exercici: 2018 Bop: 64-0 Edicte: 2681 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal
Exercici: 2018 Bop: 63-0 Edicte: 2631 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 59-0 Edicte: 2464 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal
Exercici: 2018 Bop: 58-0 Edicte: 2439 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial dels padrons fiscals de contribuents per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 56-0 Edicte: 2324 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística
Exercici: 2018 Bop: 53-0 Edicte: 2205 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 45-0 Edicte: 1828 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 36-0 Edicte: 1314 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 865 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial del Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig
Exercici: 2018 Bop: 10-0 Edicte: 108 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici de 2018
Exercici: 2018 Bop: 4-0 Edicte: 11180 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal laboral
Exercici: 2017 Bop: 225-0 Edicte: 9750 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 224-0 Edicte: 9708 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8683 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2017