Edictes

Exercici: 2018 Bop: 209-0 Edicte: 9154 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 8986 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la suspensió d'obres durant la temporada turística
Exercici: 2018 Bop: 183-0 Edicte: 8069 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7734 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7663 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 168-0 Edicte: 7718 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 168-0 Edicte: 7592 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 168-0 Edicte: 7591 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 168-0 Edicte: 7589 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6764 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6763 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de consulta prèvia a l'elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de la suspensió d'obres durant la temporada turística
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6709 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6454 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5759 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5143 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5142 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial de padrons fiscals de contribuents de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4928 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4876 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 102-0 Edicte: 4536 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 98-0 Edicte: 4351 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d’aprovació d’un preu públic
Exercici: 2018 Bop: 97-0 Edicte: 4337 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Anunci d'aprovació de les bases que han de regir la selecció per a la contractació laboral temporal d'un/a auxiliar administratiu, dins del Projecte Brigada Jove 2018
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3756 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 74-0 Edicte: 3138 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2722 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal
Exercici: 2018 Bop: 64-0 Edicte: 2681 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal