Edictes

Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3155 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3132 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3122 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2594 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2136 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2003 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1924 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de padrons fiscals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 426 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 180 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 177 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10638 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10483 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 9934 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de Mont-ras
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9914 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació provisional d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 209-0 Edicte: 9154 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 8986 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la suspensió d'obres durant la temporada turística
Exercici: 2018 Bop: 183-0 Edicte: 8069 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7734 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7663 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 168-0 Edicte: 7718 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 168-0 Edicte: 7592 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 168-0 Edicte: 7591 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 168-0 Edicte: 7589 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6764 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6763 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de consulta prèvia a l'elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de la suspensió d'obres durant la temporada turística