Actes dels plens

Del 2010 fins a l’actualitat, podreu consultar les actes dels Plens a través del Portal de Transparència:

https://seu-e.cat/web/mont-ras/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple

Gravacions de plens

  • Ple ordinari de 29  de maig 2020 (properament a la web)