SUBVENCIÓ

Es fa a saber que el Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció per import de  1.241,46 € segons el detall adjunt per despeses d’inversió en els consultoris locals (SACI), per a l’any 2021: