SUBVENCIÓ – LLIBRES DE TEXT, LLICÈNCIES DIGITALS ESCOLARS I MATERIAL – CURS 2020-2021

CONVOCATORIA OBERTA

CONVOCATÒRIA OBERTA

 

Què es subvenciona?

 • Llibres de text i llicències digitals escolars obligatoris de 1r a 6è curs d’Educació Primària i de 1r a 4t curs d’Educació Secundària.
 • Material escolar de P3 a P5 d’Educació Infantil
 • Material escolar de 1r a 6è curs d’Educació Primària (aquest material comprèn el subministrat per l’Escola Torres Jonama a cada alumne amb l’import que abonen els pares d’alumnes a través de transferència bancària al centre escolar)
 • Material escolar de 1r a 4t d’Educació Secundària, abonat a través de transferència bancària al corresponent Institut.

Quins requisits han de complir els/les sol·licitants?

 • Que la unitat familiar, estigui empadronada a Mont-ras, com a mínim, des del mes de gener de 2020.
 • Que l’adreça que consti a la declaració de la renda, coincideixi amb l’empadronament.
 • Que l’alumne cursi els seus estudis d’Educació Primària a l’Escola Torres Jonama de Mont-ras o bé estigui cursant l’Educació Secundària Obligatòria.

Quina documentació s’ha de presentar?

 • INSTÀNCIA GENÈRICA
 • MODEL ESPECÍFIC: “SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PELS LLIBRES DE TEXT, LLICÈNCIES DIGITALS ESCOLARS I MATERIAL. CURS 2020-2021” 
 • DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE L’ADQUISICIÓ DELS LLIBRES, LLICÈNCIES DIGITALS ESCOLARS I/O EL MATERIAL ESCOLAR Factura, comprovant de pagament,…
 • CÒPIA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA (només pàgines relatives acreditatives que l’adreça que consta a la declaració de la renda, coincideix amb l’empadronament)

Quin es l’import de la subvenció per alumne?

 • Pels alumnes d’Educació Infantil serà de quinze euros (15€)
 • Pels alumnes de 1r i 2n curs d’Educació Primària serà de trenta euros (30€)
 • Pels alumnes de 3r i 4t curs d’Educació Primària serà de trenta-cinc euros (35€)
 • Pels alumnes de 5è i 6è curs d’Educació Primària i d’Educació Secundària serà de quaranta euros (40€)

Quin termini de presentació hi ha?

Podeu realitzar el tràmit fins el proper 30 de novembre de 2020.

 

COM PUC FER LA SOL·LICITUD?

 

 • TRÀMIT PRESENCIAL (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA – Tel. 699 42 52 53)

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ, FEU CLIC AQUÍ (BASES DE LA CONVOCATÒRIA)