Subvenció del Dipsalut per despeses ordinàries CAP (SAC)