Subvenció de la DDGI – Àrea d’Esports

Logo Ajuntament Mont-ras

S’INFORMA: Que aquest Ajuntament de Mont-ras ha rebut per part de la Diputació de Girona una subvenció de 9.200,00 € dins la convocatòria de subvencions d’esports als Ajuntaments, concretament en el subprograma A3 d’equipaments esportius – expedient 2018/3974 per a l’actuació de construcció d’una rampa de minusvàlids i tancaments exterior del Pavelló Poliesportiu.

logodiputacio