Subvenció DDGI – Promoció i foment activitat físicoesportiva i esport