SUBVENCIÓ

Es fa a saber que el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020, per a despeses d’inversió de la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció per import de  12.350,17 € segons el detall: