Subv. Esports A3 Condicionament i millora d’equipaments esportius

Es fa saber que la Diputació de Girona (Àrea d’Esports) ha concedit a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció de 7.551,02 € dins l’exp. núm. 2.858/19 inclòs al subprograma A3 Condicionament i millora d’equipaments esportius.

Concepte: Rehabilitació pintura pista pavelló i adquisició de miralls i cavallets mòbils per dansa.

logodiputacio Logo Ajuntament Mont-ras