SUBVENCIÓ

Es fa a saber que el Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció per import de  525,62 € segons el detall adjunt  per al programa d’actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (PT10), per l’any 2021: