SUBVENCIÓ

Es fa a saber que el Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció per import de  3.742,64 € segons el detall adjunt per les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC) per als anys 2021 i 2022: