JOVES! OFERTA 1 PLAÇA OPERARI/A DE SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL

 

QUÈ S’OFEREIX?

 • 1 plaça com operari/a de suport a la brigada municipal
 • Mitja jornada durant el mes de juliol 2021

 

REQUISITS PER ACCEDIR-HI

 1. Nascuts entre 2001 i el 2005 (tenint els 16 anys a l’inici del contracte).
 2. Estar empadronat/da i ser resident a Mont-ras.
 3. Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent (en el moment d’iniciar el contracte laboral).
 4. No patir cap malaltia que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions per les quals es realitza la present convocatòria.
 5. No trobar-se exclòs en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat assenyalades per la normativa vigent.
 6. No haver participant en edicions anteriors del projecte.

 

TERMINI 

Es poden realitzar sol·licituds des del DIVENDRES 12 DE MARÇ FINS DIJOUS 1 D’ABRIL DE 2021  (inclosos)

 

COM PARTICIPAR-HI?

Realitzant una sol·licitud (INSTÀNCIA GENÈRICA), adjuntant tota la documentació exigida a les bases de la convocatòria (important omplir el MODEL ESPECÍFIC)

Es realitzarà un SORTEIG, entre tots/es els/les candidats/es que compleixin els requisits, DILLUNS 12 D’ABRIL A LES 12H EN UN ACTE PÚBLIC A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE MONT-RAS

 

DOCUMENTS PER A REALITZAR LA SOL·LICITUD

 1. Instància genèrica
 2. Model específic “Va de feina 2021”
 3. Autorització paterna/materna per a menors d’edat
 4. Currículum vitae
 5. Còpia del DNI
 6. Declaració responsable de titulació exigida (en cas que encara no tingueu la ESO)

 

TOTA LA INFORMACIÓ I DOCUMENTS A PRESENTAR ELS TROBAREU AQUÍ, A LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA