Aprovació inicial Ordenança suspensió obres temporada turística

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el 15 d’octubre de 2018, l’ordenança municipal reguladora de la suspensió d’obres en temporada turística. Podeu consultar l’acord i el text de l’ordenança fent clic AQUÍ
L’ordenança estarà en exposició al públic durant el termini de trenta dies hàbils.