CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PERSONES I UNITATS FAMILIARS AFECTADES PER LA COVID-19

Bases reguladores per a la concessió de subvencions | Anunci BOP | Més informació de com fer la presentació:

Presentar les sol·licituds amb el model instància genèrica | Declaració responsable

Termini de presentació de sol·licituds fins el dia 26 juliol 2021