Equip de govern

Sr. Carles Salgas i Padrosa

Alcalde-President

Sr. Carles Salgas i Padrosa

L’Alcaldia es reserva les facultats de direcció i gestió de les àrees de Presidència, Governació, Hisenda i Patrimoni, Règim intern, Urbanisme,  que inclou els assumptes següents:

 • Relacions institucionals
 • Representació de l’Ajuntament
 • Direcció i gestió dels Serveis Econòmics
 • Recursos Humans
 • Atenció ciutadana
 • Relacions ciutadanes
 • Promoció d’associacions
 • Relació amb els mitjans de comunicació
 • Serveis interns
 • Organització administrativa i dels serveis de Secretaria
 • Protecció civil
 • Direcció i gestió de l’agent local
 • Planejament urbanístic
 • Gestió urbanística
 • Disciplina urbanística
 • Direcció i gestió dels Serveis Tècnics municipals

L’Alcaldia coordinarà i supervisarà l’actuació dels regidors amb delegacions especials.

 

Sr. Joan Matés i Espejo

1r. Tinent d’Alcalde

Juan Mates - 1r tinent d'alcalde

Delegació genèrica de les àrees de Medi Ambient, Promoció econòmica i treball, Comerç i Consum i Turisme. Les àrees inclouen els assumptes següents:

 • Gestió, direcció i protecció del medi ambient.
 • Control, conservació i manteniment de camins rurals
 • Control i vigilància de boscos
 • Neteja de lleres
 • Neteja de terrenys i parcel·les
 • Control d’abocadors.
 • Direcció i gestió del personal de neteja.
 • Indústria
 • Consum
 • Turisme
 • Neteja i manteniment de la via pública
 • Recollida i tractament de residus
 • Recollida selectiva de paper, vidre i plàstic
 • Deixalleria mòbil

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 

Sr. Enric Peiró i Torrent

2n. Tinent d’Alcalde

Sr. Enric Peiró i Torrent

Delegació genèrica de les àrees d’Obres Públiques i Serveis, Brigada municipal i Esports. Les àrees inclouen els assumptes següents:

 • Planificació i control de les obres municipals
 • Seguiment de les obres públiques
 • Vigilància, control i manteniment dels serveis urbans. (enllumenat públic, aigua potable, sanejament)
 • Direcció i gestió del personal de la brigada municipal
 • Gestió, direcció i manteniment d’espais esportius municipals
 • Polítiques de promoció de l’esport
 • Organització d’activitats esportives
 • Impulsar la pràctica de l’esport mitjançant les entitats esportives
 • Fomentar la pràctica de l’esport de lleure i popular en la població
 • Col·laboració amb les entitats esportives del municipi

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 

Sra. Margarita López i Roberto

3a. Tinent d’Alcalde

Sra. Margarita López i Roberto

Delegació genèrica de les àrees de Joventut, Casal d’Estiu i Ensenyament. Les àrees inclou els assumptes següents:

 • Organització d’activitats dirigides a la joventut
 • Gestió i direcció del Punt d’Informació Juvenil
 • Gestió, direcció i manteniment dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut
 • Organització i seguiment dels Casals d’estiu.
 • Gestió i direcció de l’activitat d’ensenyament en tots els seus aspectes
 • Gestió i direcció dels edificis públics destinats a activitats d’ensenyament

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 

Sra. Mª Àngels Sánchez i Gelada

4a. Tinent d’Alcalde

Sra. Mª Àngels Sánchez i Gelada

Delegació especial per a la direcció i gestió dels serveis corresponents a Cultura, Festes populars, Activitats, Sanitat i Benestar social i Lleure, que inclou els assumptes següents:

 • Activitats culturals
 • Organització de festes populars i fires.
 • Programació i seguiment dels cursos i tallers que s’organitzin.
 • Control dels serveis de la biblioteca municipal.
 • Atenció primària de la salut
 • Consultori mèdic
 • Protecció de la salubritat pública
 • Serveis socials i promoció i reinserció social
 • Serveis a les persones
 • Gent gran

Qualsevol altra activitat relacionada amb els serveis que li han estat delegats, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 

Entrevista o cita amb Alcaldia i/o Regidories:

 • Concertant visita prèvia a través del telèfon 972301974, demanar per la Srta. Teresa Muñoz, responsable d’agenda.

 

Adreces electròniques de contacte:

alcaldia@mont-ras.cat i csalgas@mont-ras.cat

jmates@mont-ras.cat 

epeiro@mont-ras.cat

mlopez@mont-ras.cat

msanchez@mont-ras.cat