Polítiques de joventut a Mont-ras

L’Ajuntament de Mont-ras amb la voluntat de poder desenvolupar polítiques adreçades als joves del municipi, va signar, durant el 2012, un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, per a adherir-se al projecte de Tècnic compartit de Joventut.

Aquest projecte permet, amb la incorporació d’aquesta figura, poder desenvolupar accions, projectes i serveis per i amb aquest col·lectiu. Tot s’emmarca dins del Pla local de Joventut (PLJ), vigent en l’actualitat fins al 2019.

El PLJ és una eina per poder analitzar, diagnosticar i planificar aquelles accions, projectes i serveis de més necessitat i adequació al municipi.