Compostatge casolà

Gràcies a una subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya per promocionar el compostatge casolà dels residus orgànics a les llars, el Consell Comarcal ha iniciat una campanya per donar a conèixer el compostatge casolà a diversos municipis de la comarca.

L’objectiu d’aquesta campanya és implicar a la ciutadania en la reducció dels residus orgànics que generen a les seves llars d’una manera natural, simple i efectiva. També es vol reduir la quantitat de residus orgànics que actualment van a parar a l’abocador, contribuint així a la preservació del Medi Ambient.

Actualment els residus orgànics representen el 38% en pes dels residus que generen les llars catalanes. Si s’aconseguís entre tots reduir aquesta important fracció de residus allargaríem de manera considerable la vida útil dels abocadors existents i la preservació dels recursos naturals.

Per a més informació (inscripció, díptic informatiu, guia d’ús, etc.):

http://www.baixemporda.cat/ca/compostatge_casola.html