Associació d’amics del pessebre del baix empordà

Àmbit o activitats: Pessebres, diorames, cursets aprenentatge i perfeccionament tècnica, etc.

Contacte / càrrec:

Albert Català – Tel. 608 434 692

Maria Bril·li – Tel.: 972 303 956

Maria García – Tel.: 972 317 070

Pere Colomer – Tel.: 972303919